Γενικές Πληροφορίες

 • Χώρος Διεξαγωγής

  Ξενοδοχείο Metropolitan
  Λεωφ. Συγγρού 385
  Αθήνα, 17564
  Tηλ: +30 210 947 1000
  Fax: +30 210 947 1010

   

  Γλώσσα Συνεδρίου

  Η επίσημη γλώσσα του Συνεδρίου είναι η Αγγλική χωρίς ταυτόχρονη μετάφραση.

  Internet

  WiFi σύνδεση internet θα είναι διαθέσιμη στους χώρους του συνεδρίου.

  Κονκάρδες

  Κάθε σύνεδρος θα παραλαμβάνει μία ονομαστική κονκάρδα κατά την εγγραφή του. Για την καλύτερη εξυπηρέτησή τους οι σύνεδροι παρακαλούνται να φέρουν την κονκάρδα τους καθ’ όλη τη διάρκεια του Συμποσίου.

  Πιστοποιητικά Συμμετοχής

  The 16th ESE Postgraduate Course on Endocrinology, Diabetes & Metabolism is granted 15 European CME credits (ECMEC) by the European Accreditation Council for Continuing Medical Education (EACCME).