Επιτροπές

 • Επιστημονική Επιτροπή

  • Jens Bollerslev (Oslo, Norway), ESE Education Committee Chair
  • Jens Sandahl Christiansen (Aarhus, Denmark), ESE Steering Committee Chair
  • Misa Pfeifer (Ljubljana, Slovenia), ESE Education & Steering Committee member
  • Richard Feelders (Rotterdam, Netherlands), ESE Education Committee member
  • George Mastorakos (Athens, Greece), Hellenic Endocrine Society President
  • Maria Alevizaki (Athens, Greece)
  • Theodore Alexandrides (Patras, Greece)
  • Evangeline Vassilatou (Athens, Greece)
  • Andromachi Vryonidou – Bompota (Athens, Greece)

   

  Οργανωτική Επιτροπή

  • George Mastorakos (Athens, Greece), Local Organizing Committee President
  • Evanthia Diamanti – Kandarakis (Athens, Greece)
  • Marinella Tzanella (Athens, Greece)
  • Andreas Thomopoulos (Athens, Greece)
  • Dimitrios Kiortsis (Ioannina, Greece)
  • Anargyros Kourtis (Thessaloniki, Greece)
  • Marina Michalaki (Patras, Greece)